Záruka a servis VAR

 1. Na veškeré zboží v naší nabídce se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
 2. Záruka se vztahuje na zboží, které má vadu vzniklou ve výrobním procesu.
 3. Záruka se nevztahuje na zboží zničené nebo poškozené nesprávnou manipulací nebo použitím v rozporu s návodem k použití.
 4. Záruka se též nevztahuje na zboží poškozené nebo zničené neodbornou opravou.
 5. Záruční doba začíná datumem prodeje uvedeném na prodejním dokladu, u vařiče VAR 2 též na záručním listu.
 6. Bez předložení uvedených dokladů není možné požadovat záruční opravu a v žádném případě výměnu zboží.
  V takovém případě můžete požadovat pouze placený pozáruční servis.
 7. Zboží vyžadující záruční i pozáruční servis posílejte přímo na adresu: VAR, Skelná 1223/19, Jablonec n.N. 466 02
  Celý proces se významně zjednoduší a hlavně urychlí, není smysluplné řešit servis prostřednictvím místa nákupu v kamenném obchodě.
 8. Vždy uvádějte přesnou zpáteční adresu včetně PSČ a pokud možno i Vaše telefonické a e-mailové spojení.
 9. Pokud je zboží v záruční době a vykazuje jasné známky vady výroby, je téměř obratem zasláno opravené, nebo vyměněné zpět. Zde ani není potřebná žádná vzájemná komunikace.
 10. Pokud se jedná o pozáruční servis, je dodržení bodu 8. obzvláště důležité.
 11. V případě, že chcete před zahájením pozáručního servisu problém nejprve konzultovat, napište na e-mailovou adresu var@var.cznebo v pracovní dny v době od 8:00 - 17:00 volejte: 776 290 347
 12. Pozáruční servis zajišťujeme v plném rozsahu našeho sortimentu - vždy je na naší straně ochota pro vstřícné řešení.
 13. Přestože záruční doba je ukončena po uplynutí dvou let, tak v případě, že potíže nějak souvisí s chybou výroby, velice často provádíme opravu zdarma, pokud se nejedná o intenzivní opotřebení např. připojovacího závitu vařiče na kartuši.
 14. V zájmu dobrého jména naší firmy se v odůvodněných případech - a někdy i ve sporných - setkáte s maximální ochotou vyhovět Vašim požadavkům.
 15. Zboží, které není součástí našeho sortimentu, zásadně neopravujeme!

P.S.

Nemá ovšem smysl doufat, že nepoznáme výrobek zničený amatérskou opravou, neurvalým zacházením, nevhodným skladováním, nádobí zničené ponecháním na vařiči bez dozoru a následným vyvařením vody apd. Vždy dosáhnete lepších výsledků férovým jednáním, nežli snahou přesně opačnou.

Pokud třeba jedna slečna poslala vařič v žalostném stavu s tím, že ji na něj v Rumunsku šlápl kůň, víme, že je to možné a s takto postiženou osobou soucítíme a dle toho konáme.

Pokud se nám někdo snaží vsugerovat, že mu zmodralo, nebo dokonce roztavilo se, nádobí plné vody, víme, že toto naopak možné není, a pouze ho vyzýváme ke změně fyzikálních zákonů v rozsahu učiva základní školy.

Aktualizováno: