Prohlášení o přístupnosti webových stránek VAR.cz

Dotek.info (Karel Pavelka) jako tvůrce kódu této webové prezentace prohlašuje, že tyto stránky www.var.cz jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle většiny známých metodik pro všechny uživatele internetu.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním a validním XHTML 1.0 Strict podle standardů konsorcia World Wide Web. Vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).

Při tvorbě těchto stránek bylo přihlíženo k metodickým pokynům MIČR (Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004) a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (z 23. 9. 2004).

Uživatelé hlasových čteček mohou využívat skrytý odkaz pro rychlý přechod na navigační menu.

Klávesové zkratky

Pro nejdůležitější navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys), jejich konkrétní použití závisí na používaném prohlížeči:

  • IE: Alt + Shift + [číslo na alfanumerické klávesnici] + potvrdit stisknutím klávesy Enter
  • Mozilla, Netscape, K-Meleon: Alt + [číslo]
  • Opera: Shift + Esc + [číslo na alfanumerické klávesnici]
  • Safari: Ctrl + [číslo]

Díky těmto klávesovým zkratkám (accesskey) se můžete na webu pohybovat i pomocí klávesnice.

Kontakt na správce webu

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu webových stránek var.cz či s jejich používáním, kontaktujete správce webu na e-mailové adrese webmaster@var.cz, nalezené nedostatky budou odstraněny.