Návod - Plynová kartuše VAR CGV 425

Plynová kartuše VAR CGV 425


ks

Katalogové číslo:07
Název:Plynová kartuše VAR CGV 425
Popis:Plynová kartuše pro vařič VAR 2 – 425 gramů propan-butanu v poměru 30:70
Kategorie:Plynové kartuše VAR
Dostupnost:Vždy máme skladem.
Cena: 185 Kč vč. DPH 21% (bez DPH: 152,89 Kč)
Záruka a servis:24 měsíců

Návod k produktu: Plynová kartuše VAR CGV 425


Plynová kartuše se samotěsnícím ventilem - plně kompatibilní s vařičem VAR 2.

Pozor, kartuše obsahuje 425 g kapalného, prudce hořlavého plynu propan - butan 30/70 pod tlakem!

Chraňte před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Skladujte v suchém, dobře větraném a chladném prostředí mimo dosah dětí a zápalných zdrojů.
Dětem nesvěřujte ani žádnou manipulaci s kartuší!
Prázdné kartuše se nesmějí znovu plnit, neprorážejte je a nevhazujte do ohně.

Likvidace: Do sběrných míst kovového odpadu je odkládejte zcela vyprázdněné.

Nenoste je do sběrného dvora – z nepochopitelných důvodů vám je nevezmou.
Prázdná plynová kartuše je vlastně jenom taková kvalitnější plechovka, takži ji můžete zahodit do běžné odpadové nádoby – dříve popelnice. Prodejce těchto kartuší nemá povinost spětného odběruné.

Při použití se řiďte návodem k obsluze dodávaným se spotřebičem.
Montáž - demontáž, výměnu nádoby provádějte ve venkovním prostředí mimo dosah zápalných zdrojů - nekuřte!
Je-li poškozeno těsnění spotřebiče, vyměňte jej.
Při nasazování spotřebiče se vyvarujte překřížení závitů a dotahujte velmi lehce.

Tyto kartuše jsou vyrobeny dle EN 417.

Poznámka: Aby bylo možné vnímat únik plynu propan-butan, který je bez zápachu, přidává se k němu tzv. odorant, který výrazně páchne. Bohužel tento zápach ulpívá na kartuši i na vařiči dlouho poté, kdy dojde k mírnému usyknutí plynu po odpojení vařiče od kartuše. Mírný zápach tedy neznamená unikající kartuši.
V případě pochybností se osvědčilo potřít otvor ventilu kartuše slinou: netvoří-li se bublinka, je vše v pořádku.

Těsnost ventilu vařiče lze zjistit podobným způsobem: ventilovou část vařiče s ovládačem výkonu v poloze na „-“ s odděleným hořákem připojte na kartuši. Pomocí sliny vytvořte blanku na vrcholu otvoru se závitem pro připojení hořáku. Do tohoto otvoru je možné též kápnout vodu, pak je ale nutné ho řádně vysušit a pokud možno potřít závit mazacím tukem.

Informace o produktu Plynová kartuše VAR CGV 425 jsme naposledy aktualizovaly 22. 7. 2019.
Ceny jsou platné pro období od 31. 12. 2018 do 31. 12. 2020. Váš VAR.cz