Historie vařiče VAR

Mnoho spokojených uživatelů našich vařičů zajímá, jak se podařiloobstát ve světové konkurenci mamutích akciovek malé české firmě v oboruvýroby tak náročného zboží, jakým je plynový vařič. Obvyklé rčenío nezměrném úsilí a velkém osobním nasazení nic nevystihuje.Spíše se jedná o malý zázrak a hlavně v samotnýchzačátcích o notnou dávku štěstí, které ale opravdu přeje jenompřipraveným, a to jsme byli. To štěstí bylo hlavně v tom, žena místech, kde se nedá nic ovlivnit, byli správní lidé. Česky řečeno,nikde nedošlo ke srážce s blbcem.

Borci chtějí vařič VAR

Jistě i fandovství českémuvýrobku při nákupu zboží hraje v tomto případě značnou roli. Našefirma se za to odvděčuje nejlepším a nejrychlejším možným servisemi v případech, kdy nárok na záruční opravu je velmizpochybnitelný. Tento „luxus“ si však můžeme snadno dovolit.Vařič se podařilo natolik „vymakat“, že požadavky na opravučiní zlomek promile z vyrobeného množství. Proto naše vařičeopravdu stoupají na vrcholy světa. Ne proto, že je borci od násdostanou zadarmo, jak tvrdí někteří zlí jazykové, ale proto,že chtějí právě VARy.

Za hlubokého totáče

Trochu té historie: ta je také mírně důvodem tohoto článku,protože právě nyní to je patnáct let, kdy byl vyroben prvnívařič. Tedy za hlubokého totáče. Tehdy jsme si všechnovyráběli sami, koupit se nedalo a mařeny nebyly, a kdyžbyly, tak na ně nebylo. Takže cepínem počínaje, přes mačky,skoby, osmy, vývrtky, stopery, hexy, jimary, skládací hůlkya nevím co ještě pokračuje, až dokonce i vařičem konče.A co hřeje na duši, všechny ty věci dodnes fungují! Ale nejvícučaroval vařič, asi proto, že se nejmohutněji vzpouzel svémuzrodu. Bylo to na hranici umělého početí. Do chvíle, kdy bylasnaha o to, aby vůbec hořel a „netrhal“ se plamen,to ještě šlo.

Dokonalá ochrana plamene

Základním požadavkem byla dokonalá ochrana plamene předporyvy větru. Elegantně byl problém vyřešen použitímdolní části bombičky od laku na vlasy. V okruhu známýchbombičky rychle došly. Vzpomínka na cesty v gumákách,s hráběmi a báglem na příměstské smetiště dnes voní krásnounostalgií. Smetiště ale moc nevonělo. Zato na dílně tovonělo až moc, už tehdy byly dámy marnotratné a nevyjelylak do dna. Co člověk dokáže v pravém nadšení, to je neskutečné!A jiní nadšenci z jiných oborů výroby by vyprávěli podobně,jsou známi mnozí. Škoda, že pan Hrabal již nežije.

Vařič VAR „jednička“

Historický vařič VAR 1Pak ale v rámci „povolení mám“ bylo potřeba jítdo hloubky, nastudovat příslušné normy a všechno bylo jinaka všechno znovu. Nakonec dnes již historická VAR „jednička“ve zkušebáku prošla a přestali jsme být jednou nohou v průšvihua mohlo se to rozjet. „Jednička“ byla horolezeckýspeciál s bodovým plamenem. Jenomže ortodoxních horolezcůzačalo valem ubývat. Všichni obrátili pozornost ke skalkáma prudce stoupl rozmach turismu. Proto bylo nutno změnitvýrobní orientaci.

Nástup vařiče VAR „dvojky“

Vařič VAR 2„Jednička“ se v roce94 přestala vyrábět a nastoupila VAR „dvojka“. Úkolem bylovyrobit opět velmi lehký a skladný vařič, který by vyhovovaljak pro rekreační turistiku, tak pro nejnáročnější použití.Vařič musí zajišťovat plošný ohřev nádoby, aby nedocházelok připalování ohřívané stravy. Hořák se stane výsledkemnesčetných praktických pokusů, tím je dán jeho optimální tvar,kterým je docíleno maximálního využití paliva při použitímenších i větších nádob. Vysoká rychlost spalných plynůzpůsobí velkou stabilitu plamene a vysoký výkon, kterýlze jemně regulovat.

Uložení trysky

Světovou zvláštností nemalé důležitosti se stane uloženítrysky - patentově chráněno.

Tryska Eeasy clear vařiče VAR 2Tryska je na rozdíl od běžných vařičů umístěna v hořákovéčásti. Tím je přístupná účinnému odstranění nečistot vesměru proudících plynů. K pročištění nejčastěji stačípodtlak vytvořený ústy. Není potřebné žádné nářadía nehrozí ztráta trysky při její demontáži, kteráu tohoto vařiče není nutná!U běžných vařičů je situace přesně opačná, ztráta tryskyv horách může znamenat až ohrožení života!

Var „dvojka“ na jarní výstavě

Dlouhé týdny se pracovalo ne od rána do večera, aledlouho do noci a nikdo nevěděl, zda řeší problémyv reálu, či se mu o vařiči už zase jenom zdá. Rozhlásit,že „dvojka“ bude na jarní výstavě, byla hroznáblbost, ale ten nejlepší motor a „dvojka“ na výstavě byla.

Závětří a stabilizátor z víčka od ešusu

Závětří a stabilizátor z víčka od ešusuZ hlediska použitelnosti v horách šlo vlastně o vyřešeníochrany před poryvy větru při zachování skladnosti vařiče.Jako nejlevnější a zcela logická se ukázala jednoducháúprava víčka od ešusu, ovšem z duralu. (V dalším obdobípřišel nápad variabilně využívat závětří jako stabilizátorbomby - a to byla fakt bomba, protože z víčka od čehokolivnikdo nikdy více nevytěžil.) Vyřešeno - O.K. - bude asichvíli klid - jenže nebyl.

Tisíce vařičů VAR

Aby nevznikla nuda, přišla zlomená noha - řešení výrobníchproblémů se sádrou až nahoru a o berlíchšlo dobře, jen se nesmělo „šlápnout“ berlí doolejové skvrny. V dalším roce se musely přistavět výrobníprostory a sehnat další stroje. Od té doby se už„jenom“ chrlí tisíce vařičů a tak tak se stíhá.Hodně času se věnuje zdokonalování jak výrobků, taki způsobu výroby. To je jediný způsob, jak čelit inflacia neustále nezdražovat. Na vývoj dalšího typu vařičetedy mnoho času nezbývá - naštěstí „dvojka“ senatolik vydařila, že to ani moc nevadí. Nicméně, chrlitzačíná být fádní, stýská se po heroickém obdobínekonečných trablů, takže asi něco bude.

Redukce, plynové náplně VAR a další příslušenství

Redukce pro připojení vařiče VAR 2 na bombu Meva 2kgA jsme zase v současnosti. Situace je poměrně stabilní,vedle závětří se nabízí další příslušenství:redukce,která umožňuje připojení vařiče na bombu Meva 2kg. Přidopravě autem a delším pobytu na jednom místě nebolizákladním táboře lze vařit téměř bez omezení a velmi levněna plynu firmy Český plyn k.s.Užitné vlastnosti vařiče VAR 2 jsou tímto opět významněposíleny. Dále jsou toplynové náplně VAR G 210 a VAR G 425a hliníkovéi nerezové nádobí.

Držíme cenu při zemi

Velmi důležitou je samozřejmě cena výrobku. Snažíme seji držet v rozumných mezích u vědomí toho, že drtivá většinanašich potencionálních zákazníků nemůže ztrácet časvyděláváním peněz. Na druhé straně cenová podbízivost takénikam nevede, protože neumožňuje rozvoj firmy a tím seotvírá další prostor pro drahý dovoz.

Problémem je také zveřejňování tzv. cenových košů. Uvedenéceny jsou silně zavádějící. To proto, že vycházejí z nesmyslnéprodejní marže, ze které dnes již žádný obchod se sportovnímzbožím nemůže existovat. Důsledkem je dojem, že obchodníkzákazníka okrádá. Reálná cena všech uváděných výrobků jeminimálně o 10 % větší.

Závěrem děkujeme všem majitelům našeho zboží za jejichpřízeň a těšíme se na další spokojené zákazníky.